โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:07:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36661
เด็กชายกรณัฐ นาคแย้ม
ม.3/5 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง