โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 02:21:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36657
เด็กชายกนกพล ตติยโชคสกุล
ม.3/9 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง