โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 18:02:04
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36637
นางสาวปริยฉัตร บุญช่วย
ม.6/9 เลขที่ 34
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-07-11 ท้องเสีย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-31
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-08-15