โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:13:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36598
นางสาวอรวรรณ ธาตุทอง
ม.4/9 เลขที่ 41
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-09 ลาป่วย