โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:10:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36592
นางสาวอนัญญา พิลาดรัมย์
ม.4/9 เลขที่ 39
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ฝนตกรถติดหนัก
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-22