โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:36:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36578
นางสาวสุธิมา บุญชุม
ม.4/9 เลขที่ 37
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-25 ลืมของ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-09-23
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-09-10 ป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-09-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-08-19 ลา
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-08-07 ลา
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-10-15 ลาป่วย