โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 01:56:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36565
นางสาวสลิลลาวัลย์ สาราภรณ์
ม.4/9 เลขที่ 36
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-06 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-24 ลา