โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:13:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36562
นางสาวสรัญญา พรหมทำ
ม.4/9 เลขที่ 35
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-16 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-23 ฝนตกรถติดเลยไปกินข้าว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-22