โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:37:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36512
นางสาวเมธาพร ใบกุหลาบ
ม.4/9 เลขที่ 32
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-26 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-09 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-15 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-11-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-22