โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 02:37:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36497
นางสาวแพรวา พิทยรุ่งโรจน์
ม.4/9 เลขที่ 31
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-24 ไปทำธุระ
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-14 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-15 ลา
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-08 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-09