โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 02:03:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36475
นางสาวพรรพษา สมใจ
ม.4/9 เลขที่ 30
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-22 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-15 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-14 สายคาบ2
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-24
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-16 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-08 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-08-13 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-08-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-22