โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 01:45:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36467
นางสาวปิยาวรรณ เร่งพิมาย
ม.4/9 เลขที่ 29
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-30 สายแถว