โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:01:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36464
นางสาวปิยธิดา เนาว์ศรีศร
ม.4/1 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22