โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:23:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36449
นางสาวปนัดดา วงศ์กำแพงแก้ว
ม.4/9 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-04 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-14 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-14