โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:01:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36431
นางสาวนภาพร แก่นอินทร์
ม.4/9 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-16 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-04 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-08-14
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-14 ลาป่วย