โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 02:25:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36428
นางสาวนพรดา วัฒนะ
ม.4/9 เลขที่ 25
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ฝนตกรถติดหนัก
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-21 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-15 ลาป่วย