โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 22:29:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36388
นางสาวณภัษษญา นาคมาโนช
ม.4/1 เลขที่ 15
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13