โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 12:10:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36345
นายเอกรินทร์ วีรพันธุ์ชัย
ม.4/9 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง