โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:50:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36331
นายอนุวัฒน์ เกลื่อนกลางดอน
ม.4/9 เลขที่ 19
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-21 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-15 หมอนัดเรื่องข้อเท้าแพลง
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-06 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-23
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-18 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-08-28
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-15 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-09-08 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-07-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-30 ไป รด
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-09 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-30