โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:33:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36325
นายอนันต์สิทธิ์ พูลผล
ม.4/9 เลขที่ 17
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 ช่วยงานบ้านยาย(ยายป่วย)
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-29 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-27 ตื่นสาน
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-14 สายคาบ2
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-10-30 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-09-24
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-08-13
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-09-08 สายแถว
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-09-23
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-08-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-10-01