โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:10:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36319
นายอชิตศักดิ์ ชัยทวีพรภัทร์
ม.4/1 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง