โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:18:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36317
นายใสอองเมิง -
ม.4/9 เลขที่ 16
มาสาย 13 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-08 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-15 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-09 สายคาบ2
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-08-28 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-10-27 รถติด
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-10-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-08-14
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-08-13
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-08-06
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-10-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-07-24
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-09-10
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-08-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-08-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-10-29