โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:16:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36315
นายเสฎฐวุฒิ บำรุงชู
ม.4/9 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-30 ไป รด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20 ลาป่วย