โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:38:36
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36296
นายสรยุทธ์ สะเดา
ม.4/9 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-27 ลา