โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:37:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36295
นายสรยุทธ์ ปริญญาประเสริฐ
ม.4/9 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-30 ไป รด
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-05 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-08-07 ลา