โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:11:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36293
นายศุภณัฐ อำนวยพินิจ
ม.4/1 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง