โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:12:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36288
นายศิวดล ลุนเพ็ง
ม.4/1 เลขที่ 9
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 มาคาบ 2
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02