โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 01:42:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36212
นายนิธิศ แก้ววัน
ม.4/9 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง