โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 01:29:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36206
นายนภจร พิคะวัธนะ
ม.4/9 เลขที่ 9
มาสาย 8 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-30 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-27 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-14 สายคาบ2
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-06 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-23
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-09-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-01
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-16
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-21
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-22
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-08-27
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-08-20