โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:06:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36180
นายธนัญชัย ดำเกลี้ยง
ม.4/9 เลขที่ 6
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-18 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-02 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-06 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-11-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-22