โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-24 Time : 02:05:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36131
นายชยธัช แซ่ลี้
ม.4/9 เลขที่ 3
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-21 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-28 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-07-30 ไป รด
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-22