โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:35:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36083
นางสาวชนากานต์ เขียนดี
ม.5/9 เลขที่ 36
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 มาสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-03-01