โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:10:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35987
นางสาวสิริยากร แก้วประดิษฐ
ม.5/5 เลขที่ 31
มาสาย 11 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-08
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-17 ตาแดง
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-16 ปวดประจำเดือน
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-04
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-12-09
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-12-08 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-12-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-14