โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:37:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35981
นางสาวศุภนิดา ภู่เมือง
ม.5/10 เลขที่ 38
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 ไปหาหมอกระดูก
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-17 ไปหาหมอกระดูก
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18 ไปหาหมอ
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01