โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:47:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35977
นางสาวศศิตา ชกาไพร
ม.5/10 เลขที่ 37
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2021-03-01 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05