โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:18:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35969
นางสาววิภาดา โสภาพล
ม.5/5 เลขที่ 30
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ไปธุระกับผู้ปกครอง
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-15
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-25 ลาป่วย