โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:14:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35957
นางสาววทันยา หอมหวล
ม.5/10 เลขที่ 35
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17 แวะไปทำธุระ
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-29