โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:44:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35952
นางสาวรินรดา ยอดไม้
ม.5/11 เลขที่ 32
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20