โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-04-21 Time : 07:45:19
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35950
เด็กหญิงริณลนีย์ ดิษเปลี่ยน
ม.3/2 เลขที่ 32
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-02-18 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-12-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-02-05 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-02-07 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-02-08 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2018-11-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-02-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-29 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-01-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-01-09
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-01-08
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2018-12-17
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2018-12-07
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2018-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2018-11-23
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2018-11-21
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2018-11-13 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2018-11-01