โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:33:12
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35929
นางสาวภัณฑิลา บุศย์เมือง
ม.5/8 เลขที่ 25
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-07 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-12-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-03
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-12-14
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-25