โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:13:59
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35927
นางสาวภรณ์ธิฎา แจ้งนาม
ม.4/10 เลขที่ 34
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-22 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-05-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-05-23 ลาป่วย