โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 06:07:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35927
นางสาวภรณ์ธิฎา แจ้งนาม
ม.5/10 เลขที่ 33
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-14 พาแม่ไปหาหมอ
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-18