โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:35:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35922
นางสาวเพ็ญพิชชา ฤกษ์กมล
ม.5/10 เลขที่ 32
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-03-02 ตื่นสาย