โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 00:22:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35920
นางสาวพิยดา ศรีแย้ม
ม.5/7 เลขที่ 25
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11