โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:56:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35918
นางสาวพิมพ์ลภัส รัชชานนท์
ม.5/11 เลขที่ 30
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05