โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:59:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35917
นางสาวพิมพ์พลอย พลเสน
ม.5/5 เลขที่ 28
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 ไปหาหมอ
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-09 หลงวัน
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-03
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-03-09