โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-01-24 Time : 05:49:03
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35911
เด็กหญิงพัทธนันท์ ช่างคิด
ม.3/2 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-12-13 ทำบัตรประชาชน
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2018-12-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-11 ลาป่วย