โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:35:14
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 35896
นางสาวปิยะฉัตร ดำรงค์รัตน์
ม.4/6 เลขที่ 20
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13