โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:43:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35893
นางสาวปวีณา สัตย์ซื่อ
ม.5/11 เลขที่ 29
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-19 สาย 9.20
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05