โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:15:25
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35889
นางสาวประนัฐดา ชอกลม
ม.5/8 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-17