โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:29:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส35864
นางสาวทิศยา ชิว
ม.5/9 เลขที่ 29
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08 มาสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-12-16 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-26